fbpx

Cena elektřiny roste. Citelné zdražení se bohužel dotkne úplně všech

Rostoucí cena elektřiny je realita, se kterou se budeme potýkat v následujících letech úplně všichni. Nejúčinnějším způsobem, jak tento negativní trend pocítit co nejméně, je investice do vlastní fotovoltaické elektrárny. Proč ale dochází k tak výraznému zdražení elektřiny?

Z čeho se skládá cena elektřiny?

K pochopení celé situace je nejprve nutné porozumět, za co vlastně platíme, když „platíme za elektřinu“. Za obyčejným rozsvíceným světlem stojí samotná výroba elektřiny, její rozvod od místa výroby až ke spotřebiteli neboli přenos a distribuce a následný prodej koncovému zákazníkovi.

Samotná cena elektřiny je pak tvořena ze dvou základních složek – regulované a neregulované.

Do regulované složky spadají:

Neregulovaná složka ceny elektřiny neboli silová elektřina je dána právě Vaší spotřebou. Zde už máte přímou kontrolu nad tím, jak velkou spotřebu elektřiny budete mít a tedy jakou částku zaplatíte. Je však dobré si uvědomit, že neregulovaná složka tvoří asi jen 40 % z celkové ceny elektřiny, zbytek ceny tvoří regulovaná složka.

Proč cena elektřiny v roce 2021 roste?

Elektřina je standardně obchodovanou komoditou. Váš dodavatel elektřinu musí nejprve nakoupit na burze – tedy nasmlouvat si dodávky pro své zákazníky – a poté ji přeprodat vám. Z kraje září se obchodovaná cena za 1 MWh poprvé v historii přehoupla přes 100 EUR. K dnešnímu datu se cena blíží až k částce 140 EUR za 1 MWh. Pro představu – minulý rok v říjnu se cena pohybovala okolo 40 EUR za 1 MWh.

Cena obchodované energie se tak musí promítnout i do cen pro koncového zákazníka. V následujících měsících a letech se očekává zdražení až o 50 %!

Důvodem takto výrazného růstu cen je zvýšená poptávka po elektřině. Svou roli hraje zotavující se ekonomika po covidových lock-downech, které měly vliv na celou Evropu. Roste také cena uhlí a plynu, které jsou základními surovinami pro výrobu elektřiny v neekologických tepelných elektrárnách, které se v ČR podílí na výrobě elektřiny z více než 50 %. Významnou částí se na cenách podílí také rostoucí cena emisních povolenek.

Každé zdražení ceny emisní povolenky se podepíše na zvýšení ceny, za kterou je elektřina vyrobena. S rostoucí cenou emisní povolenky roste i tlak na výrobce, aby elektřinu produkovali čistě, ekologicky a bez znečišťování ovzduší.

Fixace ceny elektřiny u dodavatele jako řešení? Dejte si pozor na znění své smlouvy!

Chcete vyřešit rostoucí ceny elektřiny tím fixací u svého dodavatele na co nejdelší období? Ani zde nemusí vždy dojít kýženému efektu. I přes to, že dodavatelé sjednávají smlouvy „fixací ceny“, realita je bohužel jiná. Tyto smlouvy bývají uzavírány dobu neurčitou s možností kdykoliv smlouvu vypovědět. A to se děje právě teď!

Někteří dodavatelé nejsou schopni dodávat elektřinu za zafixované ceny, jelikož obchodovaná cena elektřiny naplňuje jen ty nejčernější scénáře.

Jak se nyní ukazuje, praxe je taková, že obchodníci ve skutečnosti fixaci nabízejí jen do té doby, dokud to pro ně zůstává výhodné. V současné době tak dochází k odhalení nekalých praktik, kterých se dodavatelé dopouštějí – slibují fixaci, která ve skutečnosti fixací vůbec není, dochází-li k vypovězení smluv ze strany dodavatele.

Dle reportáže Seznam Zpráv aktuálně již stovky zákazníků zasílají hromadné stížnosti Energetickému regulačnímu úřadu, kde upozorňují na podivné chování dodavatelů a právem se domáhají spravedlnosti. Je totiž krajně neférové ukončovat „zafixované“ smlouvy zákazníkům pro neschopnost dostát svým závazkům.

„Řada velkých firem závazek fixace obešla tím, že lidi nechali podepsat špatnou smlouvu. A je otázka, jestli nejde o nekalé obchodní praktiky,“ říká mluvčí ERÚ Michal Kebort v komentáři pro SeznamZprávy.cz.

Fixace ano, ale smlouva musí být férová

Fixovat cenu elektřiny na delší období je nyní rozumné. Zvyšování cen elektřiny se nevyhne žádný dodavatel. Je však důležité mít skutečně správně formulované podmínky Vaší smlouvy s dodavatelem elektřiny, aby nemohlo dojít k neférovému vypovězení smlouvy ze strany dodavatele.

Jak bezpečně a spolehlivě ušetřit za elektřinu? Samozřejmě s fotovoltaikou

Účinným způsobem, jak se vzepřít neustále narůstající ceně elektřiny, které se nevyhne peněženka nikoho z nás, je investice do fotovoltaické elektrárny. S růstem cen elektřiny se návratnost investice do FVE výrazně zrychluje. Investice do FVE se vám bezpečně vrátí už do 10 let.

Čím více elektřina zdražuje, tím rozumnější je vyrábět si elektřinu vlastní.

Další příspěvky
S fotovoltaikou můžete ušetřit i Vy

Navrhneme Vám optimální řešení, díky kterému využijete maximum elektřinu ze slunce. Snižte si náklady za elektřinu jednou pro vždy.

Získejte zdarma schůzku se specialistou. Naše zkušenosti a skvělé hodnocení zákazníků zaručují kvalitu

Kontaktujte nás a my se o vše postaráme

Políčka označená hvězdičkou jsou povinná
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů

SEFY je česká technologická firma realizující fotovoltaické elektrárny na klíč. Díky fotovoltaice můžete ušetřit nemalé náklady za elektřinu.

Získejte i Vy zelený zdroj elektřiny pro svou nemovitost!

Hodnocení našich zákazníků

SEFY ČR na Firmy.cz
Copyright © 2024 | SEFY Czech Republic s.r.o.